Utrecht 030 - 288 37 49 | Vleuten 030 - 877 68 98 rvanewijk@mooierkunstgebit.nl

Vergoeding voor de kosten van een kunstgebit en implantaten

U kunt bij ons ten alle tijden een offerte aanvragen welke is afgestemd op uw wensen. Voor uitzonderlijke gevallen geldt dat we een aanvraagmachtiging voor u kunnen indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Deze zullen u dan berichten over de vergoeding.

Wat is het verschil tussen Eigen Bijdrage en Eigen risico

Eigen bijdrage is een percentage van de behandelkosten welke voor uw eigen rekening komt. Het eigen risico is het bedrag wat u jaarlijks zelf moet betalen alvorens u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering. Wij willen u er op attenderen dat wij niet weten hoeveel eigen risico er voor u open staat, en of hoeveel kosten u nog mag maken uit u aanvullende verzekering.

Informatie voor patiënten over het eigen risico en de eigen bijdrage in 2018

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (in 2017 is dat € 385,-). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:

Volledige prothese boven, onder of boven & onder:

 • De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.
 • De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Reparaties en Rebasing van een volledige prothese:

• Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
• De eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Volledige prothese op implantaten:

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar*.
 • Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese:

 • Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Een reparatie en rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Kosten implantologie:

 • Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!
 • Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, dit wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.
 • Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat dan zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van patiënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.

Partiële prothese:

 • De kosten van een partiële prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frame prothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
 • De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Tarieven

 • Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. De honorarium tarieven en de tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Snapt u het nog?
Vanaf 1 januari 2017 moet u als patiënt een percentuele eigen bijdrage betalen voor een klikgebit. Tot en met 2016 gold er een eigen bijdrage van € 125 per kaak. Voor een klikgebit moet u volgend jaar 8%, 10% of 17% van de kosten zelf betalen. Voor reparaties is dat 10% en voor een gewone prothese 25%.
De beroepsverenigingen van tandprothetici en tandartsen willen samen met zorgverzekeraars een eenvoudiger regeling die wel is uit te leggen en minder administratieve lasten met zich meeneemt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil hier niet naar luisteren. Laat daarom als zorgvrager uw stem horen!
U kunt dat doen door een bezwaar te mailen naar meldpunteigenbijdragen@kunstgebit.nl Wij zullen er voor zorgen dat alle reacties worden gebundeld en worden overhandigd aan het Ministerie van VWS. Namens uw tandprotheticus: bij voorbaat dank voor uw steun!